Latest

Lekovita biljka podubica – čaj

Podubica biljka (lat. Teucrium chamaedrys) je višegodišnja polužbunasta biljka koja pripada porodici Lamiaceae. Poznata je još i pod nazivima: dubačac, dubčica, penučica, zubatac, trava od groznice, mravak, suhovrh,
Read More